D-(+)-蜜二糖一水合物
  • 品牌:恒昌
  • 产地:湖北
  • 货号:HC0506
  • cas:585-99-9
  • 价格: ¥1/千克
  • 发布日期: 2023-08-10
  • 更新日期: 2024-04-23
产品详请
产地 湖北
货号 HC0506
品牌 恒昌
用途 工业原材料,用于工业化大生产
英文名称 melibiose
CAS编号 585-99-9
别名 D(+)-密二糖,一水; 蜜二糖; 蜜二糖水合物; 蜜二糖水合物;
纯度 99%
规格 25kg/200kg/5kg/1kg
包装 依据产品性状而定,一般为:纸板桶或镀锌铁桶
分子式 C12H22O11
级别 医药级
D-(+)-蜜二糖一水合物
CAS:585-99-9
别名:D(+)-密二糖,一水; 蜜二糖; 蜜二糖水合物; 蜜二糖水合物;
英文名:melibiose
分子式:C12H22O11
分子量:342.296
类别:日用化学品>化妆品原料>湿润剂>
物化性质:外观与性状:白色粉末
密度:1.76g/cm3
沸点:662.8oCat760mmHg
熔点:182oC(dec.)(lit.)
闪点:354.6oC
折射率:1.652

生产厂家优惠供应以下品种,欢迎咨询:
504-63-2 1,3-丙二醇
562-74-3 4-萜烯醇
86-86-2 萘乙酰胺
25322-68-3 聚乙二醇
616-25-1 1-戊烯-3-醇
88495-63-0 青蒿琥酯
22373-78-0 莫能菌素钠盐
4621-66-3 巯基尼古胺
79917-88-7 氯化1,3-二甲基咪唑
39464-69-2 油醇聚醚-2 磷酸酯